Publicaţii
Anexa 17 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012 Standardele specifice de calitate pentru nivelurile de învățământ liceal și postliceal filieră tehnologică - inclusiv învățământ special integrat
Emitent:MENCȘ
Data emiterii:29.06.2012
Tip legislaţie:Ordin
Fişier:


Ultimele documente