Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Salariu. Gradaţie de merit. Distincţii şi premii
ORDIN nr. 3351/02.03.2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a salariilor personalului didactic din învăţământul de stat, în vederea determinării diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2001- septembrie 2004
Emitent:MENCȘ
Data emiterii:02.03.2006
Tip legislaţie:Ordin
Fişier:
Anexe
 • Indici statistici: indicele preţurilor de consum şi rata inflaţiei - anexe la metodologia de calcul a salariilor personalului didactic din învăţământul de stat, în vederea determinării diferenţelor salariale conform O.M.Ed.C. nr. 3351/02.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Procedura de calcul a salariilor personalului didactic din învăţământul de stat, în vederea determinării diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 - anexă la O.M. 3351/02.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de calcul a salariilor personalului didactic din învăţământul de stat, în vederea determinării diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 - aprobată prin O.M. 3351/02.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult


Utile
Ultimele documente din
Resurse umane
 • OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3633/12.04.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Registul național al furnizorilor de formare continua, actualizat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 19 aprilie - 30 iunie 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general adjunct din inspectoratele scolare și de director al casei corpului didactic.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3596 din 06.04.2016 privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Nota nr. 402/DGMRU/08.04.2016 privind organizarea în perioada 11 aprilie - 31 mai 2016 a unei sesiuni de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare din judetele Bihor, Buzău, Caraș-Severin, Ilfov, Satu Mare, Vrancea.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa grupului de lucru constituit în vederea finalizării proiectului Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cncursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3114/01.02.2016 privind acreditarea programelor de formare continuă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 3012/06.01.2016 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
  Descarcă Citeşte mai mult