Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Ciclu superior / Programe şcolare de cultură generală
ORDIN nr. 5959/22.12.2006, cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului. Se aplică începând cu anul şcolar 2007-2008. Include lista programelor şcolare aprobate (anexa 1)
Emitent:MENCȘ
Data emiterii:22.12.2006
Tip legislaţie:Ordin
Fişier:
Anexe
 • Programă şcolară pentru disciplina Informatică, clasa a XII-a, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, şi filiera vocaţională, profil militar, specializarea matematică-informatică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (tehnici de prelucrare audio-vizuală), clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil artistic, specializările muzică şi arta actorului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (tehnici de documentare asistată de calculator), clasa a XII-a: filiera teoretică, profil umanist, specializarea stiinţe sociale; filiera vocaţională, profil militar, specializarea stiinţe sociale; filiera vocaţională, profil pedagogic, toate specializările
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (tehnoredactare asistată de calculator), clasa a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Educaţie fizică, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Pregătire sportivă teoretică, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, toate specializările
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Istorie, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Geografie, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Filosofie, clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Studii sociale, clasa a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea stiinţe sociale şi filiera vocaţională, profil militar, specializarea stiinţe sociale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Economie aplicată – clasa a XII-a, filiera tehnologică, ruta directă de calificare profesională / clasa a XIII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (cultul ortodox), clasa a XII-a[document în arhivă]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (cultul romano-catolic), clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (cultul greco-catolic), clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (alianţa evanghelică: cultul baptist, cultul penticostal, cultul creştin după Evanghelie), clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (cultul unitarian), clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru disciplina Matematică, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru disciplina Fizică, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru disciplina Chimie, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Biologie, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Ştiinţe, clasa a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Ştiinţe, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profilurile teologic (toate specializările) şi pedagogic (specializările bibliotecar-documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Ştiinţe, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării matematicii / activităţilor matematice, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării ştiinţelor naturii, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura croată, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba si literatura germană maternă, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura maghiară, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura rromani, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura rusă maternă, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura sârbă, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura slovacă, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura turcă, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura ucraineană, clasa a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba germană (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba italiană (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba rusă (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba spaniolă (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba latină, clasa a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba latină, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba greacă, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării limbii şi literaturii maghiare, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
  Descarcă Citeşte mai mult


Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult