Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Ministru

Curriculum vitae prof. univ. dr. Mircea DUMITRU,

ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 Studii

 • 1998, mai: Ph.D. Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A. Titlul dizertaţiei doctorale - On Incompleteness in Modal Logic. An Account Through Second-Order Logic, conducător ştiinţific Profesor Dr. Graeme Forbes
 • 1998, iulie: Doctor în Filosofie, Universitatea Bucureşti. Titlul tezei de doctorat - Lois crede ca... Neo-fregeanism si neo-russellianism în semantica atribuirii de atitudini propoziţionale şi a referinţei directe, conducător ştiinţific Prof. Dr. Ştefan Georgescu
 • 1994 - 1998: doctorand, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A.
 • 1989 - 1998: doctorand, Universitatea din Bucureşti
 • 1985, iulie: Lucrare de Diplomă, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti Titlul tezei de licenţă - Dinamica cunoaşterii ştiinţifice. O abordare metaepistemologică, conducător ştiinţific Prof. Dr. Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române
 • 1980 - 1985: student, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie-Istorie, Universitatea din Bucureşti
 • 1979, iulie: Diploma de Bacalaureat, Liceul de muzică nr. 1, Bucureşti
 • 1972 - 1979: elev, Liceul de Muzică nr. 1, Bucureşti
 • 1967 - 1972: elev, Liceul de Muzică şi Arte Plastice, Craiova

 

Experienţă academică ştiinţifică

 • 2014 - prezent: membru corespondent al Academiei Române
 • 2011 - 2014: Presedinte al Societăţii Europene de Filosofie Analitică
 • 2013, iunie: profesor invitat, Universitatea din Helsinki
 • 2012, mai: profesor invitat, curs PhD, Universitatea din Helsinki
 • 2011, mai: profesor invitat, curs PhD, Universitatea din Helsinki
 • 2010, mai: profesor invitat, curs PhD, Universitatea din Helsinki
 • 2009, februarie - martie: profesor invitat, curs MA, Universitatea „Jean Moulin”, Lyon 3, Franţa
 • 2005 - prezent: conducător de doctorat, domeniul Ştiinţe Umaniste, Filosofie
 • 2004 - prezent: profesor universitar, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Teoretică şi Logică
 • 1999 - 2004: conferenţiar universitar, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Catedra de Filosofie Teoretică şi Logică
 • 2001, ianuarie - mai: Adjunct Assistant Professor şi Visiting Scholar, Department of Philosophy, New York University
 • 1998 - 2001: Fellow, New Europe College, Bucuresti
 • 1996 - 1999: lector universitar, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie
 • Catedra de Filosofie Teoretică şi Logică
 • 1999, septembrie: Visiting Scholar, The Graduate School and University Center of The City University of New York
 • 1999, martie: Visiting Scholar, Department of Philosophy and Religion, The University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, S.U.A.
 • 1994 - 1998: Teaching Assistant, Department of Philosophy, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A.
 • 1993-1994: Fulbright Junior Scholar, Department of Philosophy, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A.
 • 1990 - 1996: asistent universitar, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Catedra de Filosofie Teoretică şi Logică
 • 1990: redactor principal II, Editura „Humanitas”, Bucuresti
 • 1988 - 1990: asistent universitar suplinitor, Institutul Politehnic Bucuresti, Catedra de Filosofie
 • 1987 - 1988: profesor - instructor, Casa Pionierilor, Buftea, Sectorul Agricol Ilfov
 • 1985 - 1987: profesor stagiar, Şcoala generală nr. 241, Lipia - Gruiu, Sectorul Agricol Ilfov.

 

Experienţă academică administrativă

 • 2016, iulie: Ministru, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
 • 2016 - 2016, iulie suspendat: Preşedinte al Comisiei de Filosofie a CNATDCU; membru al CNATDCU
 • 2015, decembrie - 2016, iulie suspendat: Rector, Universitatea din Bucureşti
 • 2011, decembrie - 2015, decembrie: Rector, Universitatea din Bucureşti
 • 2012 - 2016: membru CNATDCU
 • 2010 - 2012: Preşedinte, Panelul nr. 5, Ştiinţe umaniste şi Arte, CNATDCU
 • 2008 - 2011: prorector, Universitatea din Bucureşti
 • 2008: şef de catedră, Catedra de Filosofie Teoretică şi Logică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
 • 2005 - 2011: membru în Comisia de Filosofie pentru concursuri didactice a CNATDCU
 • 2004 - 2008: decan, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti
 • 2000 - 2004: decan, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti
 • 1999 - 2000: prodecan, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

Granturi şi burse

 • 2010 - 2011: manager de proiect, Grant postdoctoral, „Ştiinţe socio-politice”
 • 2008 - 2011: Grant POS-DRU - Şcoli doctorale în România. Coordonator pentru domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste
 • 2007 - 2010, membru în echipa de cercetare a grantului Idei II - Raţionalitate în spaţiul public, director de grant Profesor Dr. Romulus Brâncoveanu
 • 2006, membru în echipa de cercetare a IHPST-CNRS, Franţa - Logique et langage, Modelisation logique, director de grant Profesor Dr. Gabriel Sandu
 • 2003-2005, director de Grant CNCSIS, „Concepte, reprezentare, conţinut mental. Teme în fundamentele filosofice ale ştiinţelor cognitive”
 • 2004, februarie - iulie: NECLINK fellowship, New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucureşti
 • 2003, februarie - iulie: NECLINK fellowship, New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucureşti
 • 2001, ianuarie - mai: grant al Băncii Mondiale
 • 1998 - 2001: RELINK fellowship, New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucureşti
 • 1994 - 1998: bursa doctorală, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A.
 • 1993 - 1994: bursa Fulbright, Tulane University, New Orleans, Louisiana, S.U.A.
 • 1991: bursa Institutul Goethe, Düsseldorf, Germany

 

Domenii de specializare şi cercetare

 •  Logică filosofică, Filosofia limbajului, Metafizica analitică a modalităţii

Premii, distincţii şi medalii

 • Premiul „Mircea Florian” al Academiei Române, 2001, pentru lucrarea Modalitate şi incompletitudine. Logica modală ca logică de ordin superior, cu un cuvânt înainte de Profesor Dr. Graeme Forbes, Tulane University, New Orleans, S.U.A. şi o postfaţă de Profesor Dr. Melvin Fitting, City University of New York, Editura „Paideia”, Bucureşti, 2001
 • Ordinul Bernardo O'Higgins, în grad de Mare Ofiţer, conferit de Preşedintele Republicii Chile, iulie 2005

 

Limbi străine

 • Engleză: citit - foarte bine; vorbit - foarte bine; scris - foarte bine.
 • Franceză: citit - bine; vorbit - mediu; scris - mediu.
 • Germană: citit - mediu.

Afilieri profesionale

 • Membru corespondent al Academiei Române, din 26 septembrie 2014
 • Preşedinte al European Society for Analytic Philosophy, 2011-2014
 • Membru în comitetul de organizare (de program) al The 8th European Congress of Analytic Philosophy, Universitatea din Bucureşti, 28 august - 2 septembrie 2014
 • Membru în comitetul de organizare (de program) al The 7th European Congress of Analytic Philosophy, Universitatea din Milano, septembrie 2011
 • Membru în comitetul de organizare (de program) al The 22nd World Congress for Philosophy, Universitatea Naţională Seul, Seul, Coreea de Sud, 30 iulie - 5 august, 2008; moderator al secţiunii Filosofia ştiinţelor cognitive
 • Membru în comitetul de organizare (de program) al The 6th European Congress of Analytic Philosophy, Jagellonian University, Institute of Philosophy, 21 - 26 august, 2008, Cracovia, Polonia; moderator al unei conferinţe a profesorului Gabriel Sandu
 • Preşedinte al Asociaţiei Române de Filosofie Analitică, 2011 - prezent
 • Membru al Advanced Reasoning Forum, 1999 - prezent
 • Membru in Institute International de Philosophie, Paris, 2009 - prezent
 • Membru în board-ul ştiinţific al New Europe College, 2002 - 2008
Download file: DSC_2588_edited.jpgDSC_2588_edited.jpg [ Descarcă ]
Tip: image/jpeg; charset=binary (1.39 MB)
Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult