Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Burse
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 4595/15.09.2014 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educaţiei Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008 şi la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara, în anul şcolar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5262/14.10.2013 de modificare și completare a OMEN nr. 5092/2013 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educaţiei Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în explozia care a avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, în anul şcolar 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5215/08.10.2013 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educaţiei Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara, în anul şcolar 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5092/18.09.2013 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educației Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în explozia care a avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, în anul școlar 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • H.G. nr. 445/08.08.1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LEGE nr. 376/28.09.2004 privind bursele private
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Formular de inscriere la concurs pentru bursa acordata in cadrul acordurilor de colaborare bilaterala sau oferita in mod unilateral de alte state, in anul universitar 2007 – 2008
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult