Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Structură
Structura învăţământului liceal este următoarea:

FILIERA TEORETICĂ:
 • Profil Umanist
  • Specializarea Filologie
  • Specializarea Ştiinţe sociale
 • Profil Real
  • Specializarea Matematică–informatică
  • Specializarea Ştiinţe ale naturii

FILIERA TEHNOLOGICĂ:
 • Profil Tehnic
 • Profil Servicii
 • Profil Resurse naturale şi protecţia mediului

Calificările profesionale şcolarizate în cadrul fiecărui profil sunt aprobate prin Hotărâre a Guvernului României.

FILIERA VOCAŢIONALĂ:
 • Profil Militar
  • Specializarea Ştiinţe sociale
  • Specializarea Matematică–informatică
 • Profil Teologic
  • Specializarea Teologie: teologic ortodox
  • Specializarea Teologie: patrimoniu cultural
  • Specializarea Teologie: teologic catolic, teologic unitarian, teologic reformat, teologic baptist, teologic penticostal, teologic adventist, teologic musulman
 • Profil Artistic
  • Specializarea Arhitectură
  • Specializarea Arte ambientale şi design
  • Specializarea Arte plastice şi decorative
  • Specializarea Muzică
  • Specializarea Coregrafie
  • Specializarea Arta actorului
 • Profil Pedagogic
  • Specializarea Învăţător-educatoare
  • Specializarea Bibliotecar-documentarist
  • Specializarea Instructor-animator
  • Specializarea Instructor pentru activităţi extraşcolare
  • Specializarea Pedagog şcolar
 • Profil Sportiv
Ultimele documente adăugate:
 • HOTĂRÂRE nr. 1555/9.12.2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • HOTĂRÂRE nr. 866/13.08.2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărâre de guvern nr. 1144 din 29.09.2005 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult