Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Documente specifice
Tabăra Năvodari - Complexul de odihnă pentru copii şi tineret Năvodari
Ultimele documente adăugate:
 • ORDIN nr. 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5332/23.10.2013 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2013- 2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 3119/26.01.2012 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de specialitate „Geografia turismului religios”, „Istoria Bisericii Ortodoxe Române” din curriculumul diferențiat pentru filiera vocațională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 3006/10.01.2012 privind aprobarea unor măsuri referitoare la recunoașterea autorizării, respectiv acreditării, unităților de învățământ liceal din filiera vocațională, profilul pedagogic, pentru specializările educator-puericultor, mediator școlar și instructor de educație extrașcolară
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări M.E.C.S. nr. 51.919/30.09.2015 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PRECIZĂRI M.E.C.S. nr. 51.910/30.09.2015 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2015- 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări M.E.N. nr. 62097/03.11.2014 referitoare la continuarea studiilor în anul şcolar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult