Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Documente specifice
Ultimele documente adăugate:
 • OMENCS nr. 3.947/3.06.2016 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru stabilirea reperelor tehnice minimale privind achiziţionarea manualelor pentru ciclul superior al liceului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 6.023/2015 privind constituirea Comisiei consultative pentru manualele şcolare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECS nr. 3631/03.04.2015 privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul obligatoriu pentru anul scolar 2015-2016, prin achiziţionarea manualelor şcolare retipărite
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5559/22.11.2013 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • PRECIZĂRI REFERITOARE LA CRITERIILE DE EVALUARE A MANUALELOR DE RELIGIE
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Specificațiile tehnice pentru editarea manualelor școlare destinate claselor I și a II-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind evaluarea/ reevaluarea, aprobarea, achizitionarea și gestiunea manualelor școlare în învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de evaluare/reevaluare şi aprobare a propunerilor de manuale şcolare, în perioada 20.02.2008 - 20.03.2008 - observaţiile şi propunerile care vizează documentul supus dezbaterii publice se vor face la adresa manuale@cnceip.ro
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Calendarul privind asigurarea cu manuale școlare pentru clasele I și a II-a pentru anul școlar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANEXA 2 la OMEdC nr. 851 / 04. 04. 2007 privind calendarul pentru evaluarea P003
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Calendarul pentru evaluarea P 003 (document supus dezbaterii publice)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Graficul evaluării şi aprobării manualelor pentru anul de completare şi care vor fi utilizate în unităţile de învăţământ începând cu anul şcolar 2005 – 2006 - Anexa III la O.M. nr. 4428/30.06.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista completă a manualelor şcolare noi aprobate în anul 2007
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 2 la OMECT nr. 1783/16.08.2007 - lista manualelor declarate "admis" care primesc avizul de calitate din partea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 2 la OMECT nr. 1561/23.07.2007 - lista manualelor declarate "admis" care primesc avizul de calitate din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ANEXA 1 la OMEdC nr. 851 / 04. 04. 2007 conţinând lista disciplinelor şi specificaţiile tehnice minime pentru care se propune realizarea manualelor noi
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
Materiale informative
6 documente
Ultimele documente adăugate:
 • ANUNȚ privind declanșarea procesului de asigurare a manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a, pentru anul școlar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE în grupurile de lucru constituite în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • APEL pentru selecția cadrelor didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Notă privind organizarea unei întâlniri de lucru cu tema Metodologia privind evaluarea/ reevaluarea, aprobarea, achiziționarea și gestiunea manualelor școlare în învățământul preuniversitar și Caietul de sarcini pentru elaborarea manualelor școlare-pilot pentru clasa I
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult