Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Standarde de pregătire profesională
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 5173/29.08.2008 privind aprobarea standardelor de pregatire profesională şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 1847/29.08.2007 referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3171/30.01.2006 referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională pentru nivelul 3 de calificare ruta directă de calificare - ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi ruta progresivă de calificare - prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3106/22.01.2004 privind organizarea procesului de validare a standardelor de pregătire profesională elaborate în cadrul proiectului Phare TVET RO 0108.01 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente adăugate:
 • Lista calificărilor pentru care s-au elaborat Standarde de pregătire profesională- nivelul 3 de calificare - Anexă la O.M. nr. 3171/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Componenţa comisiilor de validare a standardelor de pregătire profesională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista standardelor de pregătire validate, conform O.M. nr. 3106/22.01.2004 privind organizarea procesului de validare a standardelor de pregătire profesională, elaborate în cadrul proiectului Phare TVET RO 0108.01 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic - Anexa 1 la O.M. nr. 3257/19.02.2004
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Utile
Ultimele documente din
Învăţământ preuniversitar
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
  Descarcă Citeşte mai mult
 • TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIANŢI LA OLIMPIADA NATIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI ISTORIA ARTELOR – BAIA MARE, 16 -20 APRILIE 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • NOTĂ nr.293 din 22.07.2016 cu privire la Calendarul de selecție a cadrelor didactice care urmează să predea în Școlile Europene
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Rezultatele la Olimpiadele Naţionale 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LISTA PARȚIALĂ A OLIMPICILOR INTERNAŢIONALI, ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” (document-concept, versiune optimizată)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4354/28.06.2016 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2016, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4371/29.06.2016 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 3294/11.04.2014 privind constituirea comisiei de negociere a condiţiilor tehnice şi comerciale privind execuţia bonurilor valorice "EURO 200"
  Descarcă Citeşte mai mult