Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Programe şcolare
Ultimele documente adăugate:
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5021/12.09.2013 privind aprobarea programelor școlare pentru curriculum diferențiat, licee pedagogice, profil pedagogic, la disciplinele: Pregătire practică de specialitate, clasele a IX-a și a X-a, specializările educator - puericultor și instructor de educație extrașcolară; Introducere în pedagogie. Educație timpurie, clasa a IX-a, Curriculum pentru educație timpurie, clasa a X-a și Psihologia copilului și a relației mamă-copil, clasa a X-a, specializarea educator-puericultor; Didactici inovative, clasa a XII-a, specializarea învățător-educatoare
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Notă nr. 28594/09.03.2006 din referitoare la rectificarea erorii materiale din programa şcolară de „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (sisteme de gestiune a bazelor de date), clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii, aprobată în anexa 2 a O.M. nr. 3252/13.02.2006
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Programele şcolare aprobate prin O.M. nr. 3488/23.03.2006, pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, la disciplinele: Limba engleză (L1, L2), Limba franceză (L1, L2), Limba germană (L1, L2), Limba italiană (L1, L2), Limba rusă (L1, L2), Limba spaniolă (L1, L2); Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Orientare şi consiliere vocaţională (se aplică la clasa a XI-a, începând cu anul şcolar 2006-2007)
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru clasele XI–XII, ciclul superior al liceului, la: Limba engleză (lb. modernă 1, lb. modernă 2, lb. modernă 3) – filierele teoretică şi vocaţională; Limba franceză (lb. modernă 1, lb. modernă 2, lb. modernă 3) – filierele teoretică şi vocaţională; Literatură universală – filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie şi filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie unitariană - aprobate prin O.M. nr. 3410/07.03.2006
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobate prin O.M. 3252/13.02.2006 (aplicabile la clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, şi la clasa a XII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, începând cu anul şcolar 2006-2007) - rectificate prin Nota nr. 28594/09.03.2006
  Citeşte mai mult
 • Lista programelor şcolare pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului (aplicabile începând cu anul şcolar 2006-2007 la: clasa a XI-a - liceu; clasa a XII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii; anul de completare) - aprobate prin O.M. 3252/13.02.2006
  Citeşte mai mult
Materiale informative
2 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Programele şcolare de Limba engleză, Pregătire militară, Educaţie fizică – curriculum diferenţiat pentru clasele a XI-a şi a XII-a, filiera vocaţională, profil militar (M.Ap.N.), specializarea matematică-informatică
  Citeşte mai mult
 • Proiecte de programe scolare in curs de avizare/ aprobare prin ordin al ministrului - actualizare 28.03.2006
  Citeşte mai mult
Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Citeşte mai mult