Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Curriculum la decizia şcolii
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE REVIZUITE pentru disciplina opţională EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE CLASELE I – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia românească, CDȘ integrat, curriculum la decizia şcolii pentru clasele a V-a – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională limba neoelenă şi grecia turistică pentru filiera tehnologică, licee economice, profilul servicii – turism, curriculum la decizia școlii, clasele a IX-a – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională limba neoelenă şi civilizația greciei antice, curriculum la decizia şcolii pentru clasele a V-a – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMA ŞCOLARĂ pentru disciplina opţională „Fii activ, pregătește-ți accesul către succes!", Anexa la OMECTS nr.3843 din 26.04.2012 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa școlară pentru disciplina opțională "Istoria Monarhiei în România 1866-1947" [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Ghidul profesorului pentru disciplina opțională "Dezbatere oratorie și retorică" [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională ”Dezbatere, oratorie și retorică”, curriculum la decizia școlii pentru liceu [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie financiară", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, anexa 2 la OMECTS nr. 5817/06.12.2010 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 3806/29.05.2013 privind aprobarea programei școlare pentru disciplina opțională “Matematică și științe în societatea cunoașterii” – Curriculum interdisciplinar integrat pentru matematică, fizică, chimie, biologie la decizia școlii pentru învățământul primar și secundar
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5909/28.09.2012 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina opţională „Istorie orală: Istorie trăită-Istorie povestită” (curriculum la decizia şcolii pentru învățământul gimnazial și liceal)
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 3843 din 26.04.1012 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională „Fii activ, pregătește-ți accesul către succes!”
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3961/3.05.2012 privind aprobarea programei școlare pentru cursul opțional Lectura și abilitățile de viață
  Citeşte mai mult
Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Citeşte mai mult