Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Curriculum
 • CURRICULUM - Anexa nr. 5 la Ordinul MEdCT nr. 5173 din 29.08.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, nivel 3 avansat - anexa 5 la O.M.E.C.T. nr. 1847/29.08.2007 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru construcţii civile, industriale şi agricole, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo-electrice, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru electromecanic aparate de măsura şi automatizări, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru electronist automatizari în centrale nuclearo-electrice, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru furnalist, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru instalator în cosntrucţii, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru şcoala de maiştri, specializarea: Maistru la producerea metalelor neferoase 1, aprobat prin O.M nr. 5493/09.12.2004 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 4760/26.07.2006 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru unele calificări profesionale pentru învăţământul postliceal
  Descarcă Citeşte mai mult
 • O R D I N nr. 4271/13.06.2006 privind aprobarea standardului de pregătire profesională şi a curriculumului pentru calificarea "constructor - restaurator de orgi şi tâmplărie artizanală", de nivel 3 avansat, învăţământ postliceal
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5042 din 27.09.2005 privind aprobarea curriculumului pentru unele calificări profesionale la învăţământul postliceal (arhiva contine ordinul si anexa)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5493/09.12.2004 privind aprobarea curriculumului pentru unele calificări profesionale la învăţământul postliceal şi profesional
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Notă nr. 29647/12.04.2005 privind măsuri de aplicare şi corelare a planului cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal cu structura anului şcolar 2005-2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Repere metodologice privind proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal - Anexa 2 la O.M. nr. 3973/27.04.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologie de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal - Anexa 1 la O.M. nr. 3973/27.04.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Lista calificărilor de nivel 3 avansat pentru învăţământul postliceal pentru care s-au elaborat standarde de pregătire profesională şi curriculum, Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Scoala de maistri: curriculum chimie, curriculum constructii montaj, curriculum electric, curriculum energetic, curriculum industria lemnului, curriculum materiale de constructii, curriculum mecanic, curriculum metalurgie, curriculum minier, petrol, gaze, curriculum textile-pielarie, curriculum transporturi; Scoala profesionala: curriculum agricol si alimentar, curriculum constructii, inst, arhitect sistem, curriculum economic, curriculum electronica, curriculum energetica, curriculum industria lemnului, curriculum mecanica, curriculum mecatronica si informatica, curriculum procesare imagine si text, curriculum protectia mediului, curriculum sanatate si asistenta pedagogica, curriculum servicii, curriculum textile-pielarie, curriculum transporturi, curriculum turism.
  Citeşte mai mult
Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult