Registrul experţilor în evaluare şi acreditare al ARACIP
Ultimele documente adăugate:
 • Ordin nr. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5338/11.10.2006 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul ARACIP al experţilor în evaluare şi acreditare
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Metodologie privind criteriile de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul ARACIP al experţilor în evaluare şi acreditare - anexa 1 la O.M.Ed.C. nr. 5338
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programul de formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai ARACIP - anexa 2 la O.M.Ed.C. nr. 5338
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - anexă la O.M.Ed.C. nr. 5337
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
Ultimele documente