Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)
Ultimele documente adăugate:
 • Anexa 20 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012 Standardele specifice de calitate pentru palate/cluburi ale copiilor
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 19 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012 Standardele specifice de calitate pentru cluburile sportive școlare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 18 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012 Standardele specifice de calitate pentru învățământul special
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 17 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012 Standardele specifice de calitate pentru nivelurile de învățământ liceal și postliceal filieră tehnologică - inclusiv învățământ special integrat
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente adăugate:
 • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar - ARACIP anunță lansarea documentului ”A doua declarație de principii” apărut ca necesitate a îmbogăţirii şi rafinării conceptului de „calitate a educaţiei”, precum şi pentru o definire mai clară a ţintelor evaluării calităţii, în termeni de progres, valoare adăugată şi creată prin educaţie, la nivelul educabilului, furnizorului de educaţie şi la nivel de sistem.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • A doua declaraţie de principii. Surse complementare de informare
  Descarcă Citeşte mai mult
Materiale informative
22 documente
Ultimele documente adăugate:
 • ANUNȚ ARACIP - finalizarea primului RAEI prin aplicaţia https://calitate.aracip.eu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Finalizarea primului Raport Anual de Evaluare Internă (RAEI) prin aplicația https://calitate.aracip.eu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Comunicat privind Solicitarea ARACIP nr. 2419/13.09.2013 de transmitere a rapoartelor anuale de evaluare internă (RAEI) în format electronic, în aplicația informatică https://calitate.aracip.eu (13.01.2014)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Precizări privind RAEI pentru anul școlar 2012-2013 (13.09.2013)
  Descarcă Citeşte mai mult
Ultimele documente