Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Atribuții specifice
mana21Control: 
 
1) verificarea activităţii manageriale desfăşurate la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ;
1.1) verificarea existenţei, a conţinutului şi eficienţei documentelor manageriale;
1.2) verificarea activităţii de control efectuate de inspectoratele şcolare;
1.3) efectuarea controlului privind respectarea prevederilor legale referitoare la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi control;
1.4) verificarea modului de aplicare a programelor de activitate şi a planurilor de măsuri propuse pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor de învăţământ care au fost controlate de către diferite direcţii şi compartimente ale MECTS;
1.5) verificarea, evaluarea şi controlul privind respectarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a examenelor Naționale, a examenului de bacalaureat, a metodologiei referitoare la admiterea în învăţământul liceal şi profesional, continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu;
1.6) verificarea modului de soluţionare a petiţiilor la nivelul unităţilor subordonate sau coordonate de MECTS
1.7) verificarea respectării metodologiei privind mişcarea personalului didactic;
1.8) evaluarea modului în care se realizează circulaţia informaţiei: circulaţia şi gestionarea informaţiei între minister, inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ, unităţi independente, cadre didactice, elevi, familie, colaborarea cu mass-media;
1.9) evaluarea abilităţilor manageriale şi profesionale a inspectorilor generali şi inspectorilor generali adjuncţi;
1.10) verificarea structurii, componenţei şi eficienţei organismelor de conducere din structurile subordonate MECTS;

2) verificarea legalității activităților școlare a organismelor aflate în subordonarea sau coordonarea MECTS, conform HG nr.81/2010;
2.1) verificarea, cu respectarea autonomiei universitare, a  activităţii instituţiilor de învăţământ superior, a bibliotecilor centrale universitare, a centrelor şi oficiilor naţionale, a caselor universitarilor, a cluburilor sportive studenţeşti, precum şi a agenţiilor din subordine;

3) elaborează normele metodologice specifice activităţii de control aplicabile şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
;
3.1) elaborează proiectul planului anual de control şi avizează proiectele planurilor anuale ale unităţilor subordonate sau coordonate de MECTS; 
3.2) verifică modul de respectarea a procedurilor privind achiziţiile publice la toate unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea MECTS;
3.3) controlează modul în care este organizat sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial, precum şi rezultatele obţinute; 
3.4) verifică modul în care este organizat sistemul de luare a deciziilor cu implicaţii financiare, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii acestora;
3.5)  Realizează controlul la unităţile subordonate MECTS.


Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult