Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Curriculum.edu.ro


 • Programa şcolară pentru disciplina Limba latină - curriculum diferenţiat pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic [in vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Crochiuri, clasa a X-a (Curriculum diferenţiat), liceu, filiera vocaţională, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Interdependenţe funcţionale în relaţia om-formă-ambient, clasa a X-a (Curriculum diferenţiat), liceu, filiera vocaţională, profil artistic, specializările: Arte ambientale, Arhitectură, Design [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Studiul compoziţiei, clasa a X-a (Curriculum diferenţiat), liceu, filiera vocaţională, profil artistic, specializările: Arte plastice şi decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Studiul formelor şi al culorii, clasa a X-a (Curriculum diferenţiat), liceu, filiera vocaţională, profil artistic, specializările: Arte plastice şi decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Studiul formelor şi desenul, clasa a X-a (Curriculum diferenţiat), liceu, filiera vocaţională, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării limbii şi literaturii române, clasa a XII-a, liceu vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Literatura pentru copii, clasa a XII-a, liceu vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională educaţie europeană (Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar) [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională drepturile omului (Curriculum la decizia şcolii pentru liceu) [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Tehnologii asistate de calculator (T.A.C.), an de completare [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi pentru ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi - Tehnic, Anexa nr. 4 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi pentru ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi - Resurse naturale si protectia mediului, Anexa nr. 4 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculumul pentru cultura de specialitate şi instruire practică din aria curriculară Tehnologii - nivel 2, clasa a XI-a, An de completare, pentru domeniile mecanică şi agricultură, Anexa nr. 4 la OMEdC nr. 4947/23.08.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculumul pentru cultura de specialitate şi instruire practică din aria curriculară Tehnologii, la clasa a IX-a si a X-a, Şcoala de arte şi meserii, pentru domeniile de pregătire de bază, Anexa nr. 4 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan de învăţământ cl. a XI-a şi a XII-a, Liceu( ciclul inferior şi ciclul superior) - filiera tehnologică, Aria curriculară - tehnologii, profilul - Resurse naturale şi protecţia mediului, calificarea - Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan de învăţământ cl. a XI-a şi a XII-a, Liceu( ciclul inferior si ciclul superior) - filiera tehnologică, Aria curriculară - tehnologii, profilul - Resurse naturale şi protecţia mediului, calificarea - Tehnician veterinar pentru animale de companie, Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan de învăţământ cl. a XII-a si a XIII-a, Liceu( ciclul superior) prin ruta Şcoala de arte şi meserii+anul de completare, Aria curriculară - tehnologii, profilul - Tehnic, calificarea - Tehnician producţie film şi televiziune, Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan de învăţământ cl. a XII-a si a XIII-a, Liceu( ciclul superior) prin ruta Şcoala de arte şi meserii+anul de completare, Aria curriculară - tehnologii, profilul - Tehnic, calificarea - Tehnician producţie poligrafică, Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan de învăţământ cl. a XII-a si a XIII-a, Liceu( ciclul superior) prin ruta Şcoala de arte şi meserii+anul de completare, Aria curriculară - tehnologii, profilul - Tehnic, calificarea - Tehnician multimedia, Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   >>   >|

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult