Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Curriculum.edu.ro


 • Programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie interculturală", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, anexa 3 la OMECTS nr. 5817/06.12.2010 [in vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională "Managementul proiectelor", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, anexa 4 la OMECTS nr. 5817/06.12.2010 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională „Educaţie pentru democraţie", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, anexa 5 la OMECTS nr. 5817/06.12.2010 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională „Instituţiile Uniunii Europene”, curriculum la decizia şcolii pentru liceu, anexa 6 la OMECTS nr. 5817/06.12.2010 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE CLASA a IX-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ISTORIE CLASA A XII-A [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ISTORIE CLASA A XI-A [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • MATEMATICĂ - PROGRAMA 3 CLASA A-XI-A. Filiera vocaţională, profil artistic Specializările Arhitectură, Arte ambientale, Design: 2 ore/săpt. (CD) [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ MATEMATICĂ CLASA A IX-A [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A XI-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică intensiv informatică. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică intensiv informatică. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A X-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică intensiv informatică. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică intensiv informatică. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A IX-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică intensiv informatică. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică intensiv informatică. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A XII-A Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică, Matematică-informatică intensiv informatică. Filiera vocaţională, profil militar, specializările: Matematică-informatică, Matematicăinformatică intensiv informatică. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A XI-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică, Ştiinţe ale naturii. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A X-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică, Ştiinţe ale naturii. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A IX-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică, Ştiinţe ale naturii. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A XII-A CHIMIE [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A XI-A CHIMIE [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A X-A CHIMIE [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IX-A CHIMIE [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult