Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Curriculum.edu.ro


 • Anexa 1 la OM nr. 3423/18.03.2009 - Plan de învăţământ - Liceul Tehnologic – ruta directă, clasa a XI-a, aria curriculară Tehnologii [in vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 2 la OM nr. 3423/18.03.2009 - Plan de învăţământ - Liceul Tehnologic – ruta directă, clasa a XII-a, aria curriculară Tehnologii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 3 la OM nr. 3423/18.03.2009 - Plan de învăţământ - Liceul Tehnologic – ruta progresivă, clasa a XII-a, aria curriculară Tehnologii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 4 la OM nr. 3423/18.03.2009 - Plan de învăţământ - Liceul Tehnologic – ruta progresivă, clasa a XIII-a, aria curriculară Tehnologii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Material orientativ pentru stimularea dezvoltării copilului de la naştere la 3 ani [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECTE - Programe şcolare pentru elevii cu dizabilităţi uşoare şi moderate [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • CURRICULUM - Anexa nr. 5 la Ordinul MEdCT nr. 5173 din 29.08.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • CURRICULUM - Anexa nr. 4 la Ordinul MEdCT nr. 5173 din 29.08.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru clasa a IX-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba franceză, geografia Franţei - anexa 1 la OM nr. 5241/01.09.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru clasa a X-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba franceză, istoria Franţei - anexa 2 la OM nr. 5241/01.09.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru clasele a XI-a şi a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba franceză, elemente de cultură şi civilizaţie franceză - anexa 3 la OM nr. 5241/01.09.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Standard de pregătire profesională, calificarea asistent medical generalist - anexa nr.1 la OMECT nr. 2713 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan de învăţământ şcoala postliceală, sănătate şi asistenţă pedagogică, calificarea profesională: asistent medical generalist - anexa nr. 2 la OMECT nr. 2713 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru nivel 3 avansat şcoala postliceală, calificarea profesională asistent medical generalist, sănătate şi asistenţă pedagogică - anexa nr. 3 la OMECT nr. 2713 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan cadru pentru învăţământul postliceal, şcoala postliceală - anexa nr. 4 la OMECT nr. 2288/28.09.2007 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru învăţământul postliceal, şcoala postliceală - anexa nr. 5 la OMECT nr. 2288/28.09.2007 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan cadru pentru învăţământul postliceal, şcoala postliceală, nivel 3 avansat, anexa nr. 4 la OMECT nr.1847/29.08.2007 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan cadru pentru învăţământul postliceal, şcoala de maiştri, nivel 3 avansat, anexa nr. 4 la OMECT nr.1847/29.08.2007 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru liceu, nivel 3 - tehnician agromontan - anexa 5 la O.M.E.C.T. nr. 1847/29.08.2007 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru liceu, nivel 3 - tehnician agronom - anexa 5 la O.M.E.C.T. nr. 1847/29.08.2007 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult