Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Om şi societate


 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016 [in vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE REVIZUITE pentru disciplina opţională EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE CLASELE I – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională Rădăcini latine în cultura şi civilizaţia românească, CDȘ integrat, curriculum la decizia şcolii pentru clasele a V-a – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională limba neoelenă şi grecia turistică pentru filiera tehnologică, licee economice, profilul servicii – turism, curriculum la decizia școlii, clasele a IX-a – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională limba neoelenă şi civilizația greciei antice, curriculum la decizia şcolii pentru clasele a V-a – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Anexa 1 la Ordinul nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional cu durata de 2 ani [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMA ŞCOLARĂ pentru disciplina opţională „Fii activ, pregătește-ți accesul către succes!", Anexa la OMECTS nr.3843 din 26.04.2012 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa școlară pentru disciplina opțională "Istoria Monarhiei în România 1866-1947" [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Ghidul profesorului pentru disciplina opțională "Dezbatere oratorie și retorică" [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Plan-cadru de învăţământ/curriculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare - Anexa 1 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Plan-cadru de învăţământ/curriculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea: educator-puericultor - Anexa 2 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Plan-cadru de învăţământ/curriculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea: mediator școlar - Anexa 3 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Plan-cadru de învăţământ/curriuculum diferențiat pentru ciclul inferior/superior al liceului, filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea: instructor de educaţie extraşcolară - Anexa 4 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice la liceele/clasele din filiera vocațională, profilul pedagogic - Anexa 5 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Precizări privind rolurile profesionale și competențele absolvenților liceului filiera vocațională, profilul pedagogic, specializările educator-puericultor, mediator școlar, instructor de educație extrașcolară - Anexa 6 la OMECTS nr. 5347/7.09.2011 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională ”Dezbatere, oratorie și retorică”, curriculum la decizia școlii pentru liceu [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională ”Dezbatere, oratorie și retorică”, curriculum la decizia școlii pentru liceu [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Anexa 1 la OMECTS nr. 3641/03.02.2011 - Plan cadru de învățământ pentru ciclul inferior al liceului, filiera vocațională, profilul teologic [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Anexa 2 la OMECTS nr. 3641/03.02.2011 - Curriculum diferențiat pentru ciclul inferior al liceului, filiera vocațională, profilul teologic [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie financiară", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, anexa 2 la OMECTS nr. 5817/06.12.2010 [în vigoare]
  Citeşte mai mult

  |<   <<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Citeşte mai mult