Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Programe şcolare


Selecteaza aria curriculara


  / Clasa a IX-a

 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE CLASA a IX-a [in vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ MATEMATICĂ CLASA A IX-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A IX-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică intensiv informatică. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică intensiv informatică. [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE INFORMATICĂ CLASA A IX-A. Filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-informatică, Ştiinţe ale naturii. Filiera vocaţională, profil militar, specializarea: Matematică-informatică. [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IX-A CHIMIE [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ - LIMBA SPANIOLĂ (LIMBĂ MODERNĂ 2) CLASA A IX-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ - LIMBA RUSĂ (LIMBA MODERNĂ 2) CLASA A IX-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ - LIMBA PORTUGHEZĂ - CLASA A IX-A (LIMBĂ MODERNĂ 2) [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ - LIMBA ITALIANĂ - CLASA A IX-A (LIMBĂ MODERNĂ 2) [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME SCOLARE - PROFIL VOCATIONAL, ARTISTIC, SPORTIV, TEOLOGIC (1 orã pe sãptãmânã)- limba germana CLASA A IX-A – A X-A - limba moderna 2 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ - limba franceza/CLASA a IX-a/limba moderna 2 [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ENGLEZĂ. LIMBA MODERNĂ 2. CLASA A IX-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE LIMBA EBRAICĂ.Limba moderna 1. Clasa a IX-a – a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMA ŞCOLARĂ LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ MATERNĂ CLASA a IX-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE CLASELE A IX-A - A XII-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CLASELE a IX-a – a X-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ CLASA A IX-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMA ŞCOLARĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a IX-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • ANEXA la Ordinul nr.5287 din 09.10.2006 . Programe scolare pentru Consiliere si orientare Clasele a IX-a si a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE CLASELE IX-XII EDUCAŢIE FIZICĂ [în vigoare]
  Citeşte mai mult

  |<   <   1   2   3   4   5   >   >|

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Citeşte mai mult