Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Programe şcolare


Selecteaza aria curriculara


  / Clasa a XI-a / Articolele care sunt în vigoare

 • Programe şcolare la disciplina Teologie morală, curriculum diferenţiat pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [in vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Studiul Biblic al Noului Testament, curriculum diferenţiat pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele şcolare ale disciplinelor Biblie (clasele a IX-a – a X-a), Catehism (clasele a IX-a – a X-a), Spiritualitate (clasele a IX-a – a X-a), Istoria religiilor (clasele a IX-a – a X-a), Catehism (clasele a XI-a – a XII-a), Spiritualitate (clasele a XI-a – a XII-a), Istoria Bisericii (clasele a XI-a – a XII-a), Studiu biblic (clasele a XI-a – a XII-a), Istoria literaturii creştine (clasele a XI-a – a XII-a) – curriculum diferenţiat pentru filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă română) [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea Teologie ortodoxă [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul ortodox), specializarea Patrimoniu cultural [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”, clasele a IX-a – a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba rusă pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba italiană pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba germană pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba spaniolă pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba franceză pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară de Literatură universală, clasele a XI-a şi a XII-a – filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie şi filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie unitariană [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba franceză (lb. modernă 1, lb. modernă 2, lb. modernă 3) – ciclul superior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, la disciplina Religie - alianţa evanghelică: cultul baptist, cultul penticostal, cultul creştin după Evanghelie [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolare pentru ciclul superior al liceului, disciplina Orientare şi consiliere vocaţională, clasele a XI-a şi a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba engleză pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programela şcolară de Pregătire militară – curriculum diferenţiat pentru clasele a XI-a şi a XII-a, filiera vocaţională, profil militar (M.Ap.N.), specializarea matematică-informatică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele şcolare de Limba engleză pentru clasele a XI-a şi a XII-a, filiera vocaţională, profil militar (M.Ap.N.) [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programele şcolare de Educaţie fizică - curriculum diferenţiat pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului,filiera vocaţională, profil militar (M.Ap.N.), specializarea matematică-informatică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba engleză (lb. modernă 1, lb. modernă 2, lb. modernă 3) – ciclul superior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <   1   2   3   4   >   >|

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult