Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Programe şcolare


Selecteaza aria curriculara


  Om şi societate

 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE CLASA a IX-a [in vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ISTORIE CLASA A XII-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ISTORIE CLASA A XI-A [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Istorie, clasa a XII-a [nu mai este în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Geografie, clasa a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Filosofie, clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Studii sociale, clasa a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea stiinţe sociale şi filiera vocaţională, profil militar, specializarea stiinţe sociale [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Economie aplicată – clasa a XII-a, filiera tehnologică, ruta directă de calificare profesională / clasa a XIII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (cultul romano-catolic), clasa a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (cultul greco-catolic), clasa a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (alianţa evanghelică: cultul baptist, cultul penticostal, cultul creştin după Evanghelie), clasa a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Religie (cultul unitarian), clasa a XII-a [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Religie (cultul reformat), clasa a XII-a, ciclul superior al liceului [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Religie (cultul adventist de ziua a şaptea), clasa a XII-a, ciclul superior al liceului [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Teologie fundamentală, curriculum diferenţiat pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Teologie morală, curriculum diferenţiat pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Studiul Biblic al Noului Testament, curriculum diferenţiat pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Istoria artei religioase, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Spiritualitate, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]
  Citeşte mai mult
 • Programe şcolare la disciplina Istoria Bisericii Romano-Catolice, curriculum diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară) [în vigoare]
  Citeşte mai mult

  |<   <   1   2   3   4   >   >|

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Citeşte mai mult