Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Programe şcolare


Selecteaza aria curriculara


  Tehnologii / Clasa a XII-a

 • PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CLASA A XII-A.Filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie [in vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASELE A XI-A ŞI A XII-A, ruta directă de calificare profesională/CLASELE A XII-A ŞI A XIII-A, ruta progresivă de calificare profesională. Filiera tehnologică, toate profilurile şi specializările [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnici de documentare asistată de calculator)CLASA A XII-A. Filiera teoretică, profil umanist, specializarea ştiinţe sociale. Filiera vocaţională, profilul ordine şi securitate publică şi profilul pedagogic, toate specializările [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A. Filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională, profil teologic,toate specializările. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A XII-A. Filiera vocaţională, profilul artistic, specializările muzică, arta actorului [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Informatică, clasa a XII-a, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, şi filiera vocaţională, profil militar, specializarea matematică-informatică [nu mai este în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (tehnici de prelucrare audio-vizuală), clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil artistic, specializările muzică şi arta actorului [nu mai este în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (tehnici de documentare asistată de calculator), clasa a XII-a: filiera teoretică, profil umanist, specializarea stiinţe sociale; filiera vocaţională, profil militar, specializarea stiinţe sociale; filiera vocaţională, profil pedagogic, toate specializările [nu mai este în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (tehnoredactare asistată de calculator), clasa a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie [nu mai este în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară de Informatică - tehnologii asistate de calculator, filiera tehnologica, profil tehnic, clasa a XII-a [nu mai este în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă de Informatică - tehnologii asistate de calculator, profilurile: servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului, clasa a XII-a, filiera tehnologică [nu mai este în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă de Informatică, clasa a XII-a [nu mai este în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi pentru ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi - resurse [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi pentru ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi - servicii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare – la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi pentru ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi - tehnic [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru disciplina Pregatire practică, clasele a X-a - a XII-a, învăţământ liceal - filiera tehnologică - resurse [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru disciplina Pregatire practică, clasele a X-a - a XII-a, învăţământ liceal - filiera tehnologică - servicii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru disciplina Pregatire practică, clasele a X-a - a XII-a, învăţământ liceal - filiera tehnologică - tehnic [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult