Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Limbă şi comunicare


 • PROGRAMA ŞCOLARĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA a IX-a [in vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru clasa a IX-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba franceză, geografia Franţei - anexa 1 la OM nr. 5241/01.09.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru clasa a X-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba franceză, istoria Franţei - anexa 2 la OM nr. 5241/01.09.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru clasele a XI-a şi a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba franceză, elemente de cultură şi civilizaţie franceză - anexa 3 la OM nr. 5241/01.09.2008 [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa de curs opţional Cultură şi tradiţii aromâne pentru clasele V-VIII. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa de curs opţional Cultură şi tradiţii aromâne pentru clasele IX-XII. [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura croată, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba si literatura germană maternă, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura maghiară, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura rromani, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura rusă maternă, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura sârbă, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura slovacă, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura turcă, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura ucraineană, clasa a XII-a [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba germană (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba italiană (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba rusă (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba spaniolă (Limba modernă 1, Limba modernă 2, Limba modernă 3), clasa a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, toate profilurile şi specializările [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   >   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult