Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Limbă şi comunicare


 • Programa şcolară pentru disciplina Limba latină, clasa a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie [in vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba latină, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba greacă, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării limbii şi literaturii maghiare, clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa de curs opţional LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ, pentru elevii români care studiază în şcoli din afara graniţelor României (anexă la Ordinul M.E.C.T. nr. 1303/13.06.2007) [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară la disciplina Limba şi literatura polonă, pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară la disciplina Limba şi literatura bulgară, pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară la disciplina Limba şi literatura română, clasa a X-a, pentru şcoala de arte şi meserii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară la disciplina Limba şi literatura maghiară, clasa a IX-a, şcoala de arte şi meserii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară la disciplina Limba şi literatura maghiară, clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Limba latină - curriculum diferenţiat pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Metodica predării limbii şi literaturii române, clasa a XII-a, liceu vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară pentru disciplina Literatura pentru copii, clasa a XII-a, liceu vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba rusă pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba italiană pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba germană pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba spaniolă pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba franceză pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programa şcolară de Literatură universală, clasele a XI-a şi a XII-a – filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie şi filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie unitariană [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare de Limba franceză (lb. modernă 1, lb. modernă 2, lb. modernă 3) – ciclul superior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională [în vigoare]
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   >   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult