Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Proiecte de acte normative subsecvente LEN
Proiecte de acte normative
87 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <   1   2   3   4   5   >   >|

 • Codul de Etică pentru învățământul preuniversitar - proiect elaborat în temeiul în temeiul art. 10 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Statutul studentului - proiect de ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Hotărâre privind aprobarea metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • PROIECT - Hotărâre privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de organizare şi administrare a evaluării dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de organizare şi administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind organizarea programului "A doua şansă" pentru învăţământul primar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului "A doua şansă" pentru învăţământul secundar inferior
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologie de funcţionare a unităţilor de învăţământ confesional preuniversitar de stat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin privind documentele școlare și universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de organizare şi derulare a programului naţional „Competiţii între şcoli pe axele majore incluziune şi performanţă”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin privind controlul medical anual pentru personalul din învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de aprobare a stadardelor de calitate pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind criteriile şi procedurile de evaluare/ certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi şi de autorizare/ acreditare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale dobândite în contexte non-formale şi informale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a consorţiilor şcolare
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <   1   2   3   4   5   >   >|

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult