Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Legislaţie
Acte normative emise de terţi
27 documente
Sortare după Dată Titlu Accesări

  |<   <   1   2   >   >|

 • Hotărârea Guvernului nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Anexa 1 si anexa 2, a proiectului de Hotarare de Guvern privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii si a numarului maxim de student ce pot fi scolarizati in anul universitar 2013-2014
  Descarcă Citeşte mai mult
 • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.789 din 3.08.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Hotărârea de Guvern nr. 676/28.06.2007 privind domeniile de studii superioare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • H.G. nr. 916/11.08.2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă
  Descarcă Citeşte mai mult
 • H.G. nr. 558/03.09.1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • H.G. nr. 445/08.08.1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Legea nr. 441/18.07.2001 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Legea nr. 62/16.01.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • O.G. nr. 60/21.08.1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Legea nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  Descarcă Citeşte mai mult
 • LEGE nr. 346/29.11.2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • H.G. nr. 1169/29.09.2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • H.G. nr. 769/14.07.2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
  Descarcă Citeşte mai mult
 • O.U.G. nr. 78/12.07.2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
  Descarcă Citeşte mai mult

  |<   <   1   2   >   >|

Utile
Ultimele documente din
Învăţământ superior
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Ovidius” din Constanța
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Solicitarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca de retragere a anunțului privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director CSUD, în vederea reluării procedurii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi universităţi privind interconectarea instituţiilor de învăţământ superior cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată de Guvernul României la 28 iunie 2016, publicată în MO nr. 0488 din 30 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din Craiova
  Descarcă Citeşte mai mult