Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Planuri cadru
Acte normative emise de MEdC
17 documente
 • Ordin nr. 4927/29.08.2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a –a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5347/7.09.2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3641/03.02.2011 cu privire la aprobarea planurilor cadru de învățământ penrtu clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turistic religios
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3608 din 03.04.2009 cu privire la aprobarea disciplinelor de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera vocaţională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3423/18.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi strategii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 1847/29.08.2007 referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului nr. 4876/ 06.11.2002 pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4113/ 16.07.2002 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4051/24.05.2006, cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3172/30.01.2006 referitor la aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă de calificare - la clasele a XI-a şi a XII-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi pentru ruta progresivă de calificare - la clasele a XII-a şi a XIII-a învăţământ de zi, prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5718/22.12.2005 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4997/22.09.2005 cu privire la aplicarea curriculumului naţional, la clasele a IX-a - a XIII-a din învăţământul seral, în anul şcolar 2005-2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3451/09.03.2004 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate şi instruire practică din aria curriculară Tehnologii, la clasele a IX-a şi a X-a, şcoala de arte şi meserii precum şi curriculumului diferenţiat la cultura de specialitate din aria curriculară Tehnologii, la clasele a IX-a şi a X-a, liceul tehnologic
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3680/18.04.2001 privind aplicarea noilor Planuri–cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal seral începând cu anul şcolar 2001-2002
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3670/17.04.2001 cu privire la aplicarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru liceu în anul şcolar 2001-2002
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5363/15.12.2000 privind aprobarea disciplinelor din aria curriculară "Tehnologii" la liceul tehnologic – clasele a XI-a şi respectiv a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult