Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Despre instituție / Despre noi / Minister
Informații de interes public
Navigare rapidă
Contact
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300
Relaţii cu publicul
Acte normative subsecvente LEN
Acte normative emise de MEdC
10 documente
 • ORDIN MECS nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului școlar 2015-2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN MEN nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului şcolar 2014-2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3818 din 03.06.2013 privind structura anului şcolar 2013–2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 15.07.2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012 – 2013
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.212/2011 privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor colectate în vederea realizării evaluării primare a universităților și a evaluării programelor de studii universitare cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.204/2011 privind aprobarea listei domeniilor de ierarhizare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4439/17.06.2011 privind constituirea comisiilor de verificare a datelor raportate de universități în procesul de evaluare a universităților din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ca urmare a emiterii Ordinului ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4072/2011, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a primit o serie de propuneri de natură tehnică din partea universităților, care au fost preluate în procedura de colectare a datelor şi informaţiilor în vederea evaluării universităților şi programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, cuprinsă în Anexa nr. 1 la OMECTS 4072/2011, care se modifică astfel prin OMECTS 4174/2011
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMECTS nr. 4072/21.04.2011 pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor şi informaţiilor în vederea evaluării universităților şi programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii
  Descarcă Citeşte mai mult

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult