Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Planuri cadru
Liste, nomenclatoare, centralizatoare, cataloage
13 documente
 • Adresă M.E.C.T.S. nr. 28043/25.02.2010 referitoare la lista disciplinelor/modulelor principale de specialitate în anul școlar 2009-2010, conform prevederilor art. 24 din Metodologia continuării studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Plan cadru pentru învăţământul liceal, nivel 3, anexa nr. 4 la OMECT nr.1847/29.08.2007
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare profesională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planurile-cadru pentru învăţământul seral, şcoala de arte şi meserii, ruta progresivă de calificare profesională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planurile-cadru pentru învăţământul seral, anul de completare, ruta progresivă de calificare profesională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - rutele directă şi progresivă de calificare profesională
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (nivelul 3), calificări din domeniul Resurse - Anexa nr. 2 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (nivelul 3), calificări din domeniul Servicii - Anexa nr. 2 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (nivelul 3), calificări din domeniul Tehnic - Anexa nr. 2 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planuri de învăţământ pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, Resurse (nivel 3) - Anexa 1 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planuri de învăţământ pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, Servicii (nivel 3) - Anexa 1 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Planuri de învăţământ pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, Tehnic (nivel 3) - Anexa 1 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult