Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional şi tehnic
Programe şcolare
Liste, nomenclatoare, centralizatoare, cataloage
11 documente
 • Programele şcolare aprobate prin O.M. nr. 3488/23.03.2006, pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, la disciplinele: Limba engleză (L1, L2), Limba franceză (L1, L2), Limba germană (L1, L2), Limba italiană (L1, L2), Limba rusă (L1, L2), Limba spaniolă (L1, L2); Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Orientare şi consiliere vocaţională (se aplică la clasa a XI-a, începând cu anul şcolar 2006-2007)
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru clasele XI–XII, ciclul superior al liceului, la: Limba engleză (lb. modernă 1, lb. modernă 2, lb. modernă 3) – filierele teoretică şi vocaţională; Limba franceză (lb. modernă 1, lb. modernă 2, lb. modernă 3) – filierele teoretică şi vocaţională; Literatură universală – filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie şi filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie unitariană - aprobate prin O.M. nr. 3410/07.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programe şcolare pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobate prin O.M. 3252/13.02.2006 (aplicabile la clasa a XI-a, ciclul superior al liceului, şi la clasa a XII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, începând cu anul şcolar 2006-2007) - rectificate prin Nota nr. 28594/09.03.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista programelor şcolare pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului (aplicabile începând cu anul şcolar 2006-2007 la: clasa a XI-a - liceu; clasa a XII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii; anul de completare) - aprobate prin O.M. 3252/13.02.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Programă şcolară pentru ciclul superior al liceului, migraţiile contemporane – secolele XX şi XXI (vorbind cu şi despre migranţi) - Curriculum la decizia şcolii
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (nivelul 3), calificări din domeniul Resurse - Anexa nr. 2 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (nivelul 3), calificări din domeniul Servicii - Anexa nr. 2 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Curriculum pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (nivelul 3), calificări din domeniul Tehnic - Anexa nr. 2 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista calificărilor pentru care s-au elaborat Programe şcolare pentru cultura de specialitate, aria curriculară Tehnologii – liceul tehnologic - Anexa 2 la O.M. nr. 3172/30.01.2006
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista programelor şcolare ale disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a şi a X-a, liceu, filiera vocaţională, profil teologic ortodox - Anexa 1 la O.M. nr. 5085/30.09.2005
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista programelor şcolare aprobate prin O.M. nr. 3458/09.03.2004 - Anexa 4 la O.M. nr. 3458/09.03.2004
  Descarcă Citeşte mai mult

Ultimele documente
 • Programa pentru curs optional Istoria Recenta a Romaniei, aprobata prin OMENCS 3720/29.04.2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3684/08.04.2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învățământ primar, clasele a III-a şi a IV-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 4825/28.10.2014 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Odin nr. 4775/13.10.2014 privind aprobarea programei şcolare pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în regim bilingv - limba engleză - disciplina opțională ,,Elemente de cultură și civilizație engleză”
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 3152/24.02.2014, privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4353/25.07.2013 pentru aprobarea curriculumului pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani si a planului de invatamant pentru pregatire practica si stagiu de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a XI-a, invatamant profesional de 2 ani, calificarea Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/OMEN_4353_25.07.2013/
  Citeşte mai mult
 • ORDIN nr. 4681/29.06.2012 privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învățământ profesional cu durata de 2 ani, adresa: http://www.tvet.ro/ Anexe/1.Anexe/fara%20semnaturi_OMECTS%204681%20din%2029.06.2012.pdf/
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordin nr. 5023/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba italiană, la disciplina: Limba italiană, clasele a IX-a – a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult
 • ORDIN nr 5024/12.09.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba portugheză, la disciplinele: Geografia Portugaliei, clasa a IX-a; Istoria Portugaliei, clasa a X-a; Elemente de cultură și civilizație portugheză, clasele a XI-a și a XII-a
  Descarcă Citeşte mai mult