Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Comunicate de presă Versiunea tipăribilă
Activităţi specifice în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România”
21.10.2010

În conformitate cu rolul asumat în cadrul procesului Bologna şi cu documentele care sprijină dezvoltarea Spaţiului European al Învăţământului Superior, România dezvoltă Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS) şi Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). Scopul declarat al acestor două instrumente îl constituie sporirea transparenţei învăţământului superior faţă de angajatori şi facilitării inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
În acest sens, Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA) implementează proiectul „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România", co-finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prin contractul POSDRU/2/1.2/S/2.
În scopul familiarizării reprezentanţilor universităţilor cu funcţionarea şi utilizarea aplicaţiei informatice RNCIS organizate sub forma unei baze de date naţionale ce va cuprinde toate calificările acordate de instituţiile de învăţământ superior din România, UECNCFPA organizează, în perioada 18 - 30 octombrie 2010, un număr de 8 acţiuni regionale la Piteşti, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Galaţi şi Iaşi. În cadrul acestor întâlniri, reprezentanţii universităţilor vor putea nu doar să vizioneze rezultatele aplicaţiei, ci şi să lucreze cu aceasta pentru înscrierea noilor calificări pe care le vor oferi. Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior va fi o oglindă a calificărilor din învăţământul superior românesc, dând astfel posibilitatea publicului larg de a fi în cunoştinţă de oferta educaţională existentă în orice moment în România.
Proiectul se desfăşoară pe o durată de trei ani (noiembrie 2008-octombrie 2011), şi include următorii parteneri: Comisia Naţională pentru Calificările Profesionale (CNCP) Franţa, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Politehnică din Bucureşti şi are ca obiectiv modernizarea sistemului de calificări din învăţământul superior, compatibilizarea acestuia cu spaţiul european şi corelarea cu cerinţele pieţei muncii.
Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără crearea şi implementarea Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). Acesta va fi un instrument interactiv la care vor avea acces toate grupurile ţintă ale proiectului, fie ca utilizatori (universităţile, Ministerul Educaţiei şi agenţiile din subordinea sa), fie ca vizitatori (studenţi, reprezentanţi ai mediului economic şi social).
Pentru mai multe detalii puteţi contacta managerul de proiect, Prof. univ. dr. ing. Sorin Eugen Zaharia (e-mail: docis@acpart.ro; tel.: 021/313 00 50; fax: 021/313 00 53).

BIROUL DE PRESĂ

< precedentul     următorul >

Utile
Ultimele documente
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Universitatea Maritimă din Constanța, instituție care funcționează în coordonarea ministerului
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • OMENCS nr. 4576/20.07.2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4662/1.08.2016 privind luarea măsurilor prevăzute la art. 170 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a soluţionării unor sesizări referitoare la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of the Project Management Information System - Software Programmer 2
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 2016 pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Clubul Copiilor Roman
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înțelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice româno-japoneze, semnate la București pe data de 7 ianuarie 2000 și a Acordului încheiat între Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Concurs director CSUD - Universitatea din București
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult